PARTONAT

 

Nie ma pacjenta, jest człowiek
– prof. Antoni Kępiński*)


Instytut Konsultacyjno-Terapeutyczny INVERSA powstał w oparciu o 13-letnie doświadczenie Stowarzyszenia AKTYWNIE PRZECIWKO DEPRESJI, które jest jego patronem oraz inicjatorem jego powstania.

Priorytetem Instytutu jest zapewnienie pacjentom potrzebującym konsultacji lub terapii w zakresie zaburzeń psychicznych dostępu, nie tylko do lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów i psychologów, ale również możliwość konsultacji na miejscu z lekarzami innych specjalności – neurologiem, endokrynologiem czy kardiologiem.

W przypadku problemów diagnostycznych lub nieskutecznej terapii Instytut INVERSA proponuje konsylia złożone ze specjalistów dobranych indywidualnie do każdego przypadku.

INVERSIE przyświecają nam idee i wartości głoszone przez profesora Antoniego Kępińskiego, który opowiadał się za szacunkiem dla pacjenta, natomiast był przeciwny chłodnemu profesjonalizmowi.

Zespół INVERSY jest ambasadorem tych idei. Zaprosiliśmy do współpracy specjalistów wysokiej klasy, będących dodatkowo charyzmatycznymi osobowościami oraz ludźmi, pochylającymi się ze zrozumieniem nad swoimi pacjentami.

Lekarze, psycholodzy i psychoterapeuci pracujący w Instytucie są nie tylko dobrymi specjalistami, ale przede wszystkim niezwykłymi ludźmi. To partnerzy w terapii, a nie wyłącznie osoby narzucające swoje zdanie, nie pozostawiające pola do jakiejkolwiek dyskusji. Zespół INVERSY to wiedza, autorytet, doświadczenie, ale także empatia, delikatność i wysoka kultura.

Instytut Konsultacyjno-Terapeutyczny INVERSA pragnie zyskać status jednostki cieszącej się społecznym zaufaniem i być postrzegani jako miejsce, dające pacjentom komfort i poczucie bezpieczeństwa poprzez zapewnienie im najlepszej obsługi i warunków terapii.

__________________________________________________

*) Profesor Antoni Kępiński (1918-1972) – wybitny lekarz psychiatra i filozof. Kierownik Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Krakowie oraz autor przeszło 100 prac naukowych.

Zapisał się na kartach polskiej psychiatrii jako prekursor postawy humanistycznej w pracy z osobami chorującymi. Całym swoim życiem dowodził, że istotą poznania drugiego człowieka jest nieustanne „zanurzanie się” w świecie jego przeżyć. Uważał, że osoba przeżywająca kryzys psychiczny jest współodpowiedzialna za proces zdrowienia. Dlatego też, psychoterapię uważał za nierozłączną część psychiatrii.

Wyróżniało go również podejście do procesu diagnostycznego. Zakładał, że najważniejsze jest poznanie sposobu myślenia, odczuwania i wartości osoby chorującej, nie zaś samo postawienie rozpoznania.

Profesor Kępiński był wzorem lekarza idealnego – pełnym szacunku, wrażliwości, otwartości, życzliwości, refleksji… Taka postawa i cechy są potrzebne dzisiejszej medycynie i specjalistom pracującym z osobami po kryzysach psychicznych.

I właśnie dlatego  Zespół Instytutu Konsultacyjno-Terapeutycznego INVERSA, stawia sobie za cel podążanie za myślą Profesora Antoniego Kępińskiego. Jego osoba stanowi wzorzec przyświecający działalności lekarskiej, psychoterapeutycznej i psychologicznej.

INSTYTUT JEST W PEŁNI PRZYSTOSOWANY DLA OSÓB Z TRUDNOŚCIAMI W PORUSZANIU SIĘ. ZAPRASZAMY!

ul. Bukowińska 26B,
02-703 Warszawa
tel. 222 90 80 50
e-mail: instytut@inversa.com.pl
www.inversa.com.pl