Punkt Poradnictwa Specjalistycznego

W ramach działalności Punktu Poradnictwa Specjalistycznego serdecznie zapraszamy na cykl bezpłatnych spotkań indywidualnych i grupowych realizowanych w terminie

od 27-go listopada do 31-go grudnia 2017 r.

Indywidualne konsultacje ze specjalistami:
• psychologiem,
• lekarzem psychiatrą,
• ekspertem ds. prawno-społecznych, w tym: uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób z niepełnosprawnościami.

Warsztaty rozwojowo-edukacyjne:
• trening asertywności (1.12.2017 r., godz. 17:30-19:30),
• trening relaksacyjny (15.12.2017 r., godz. 17:30-19:30),
• grupa wsparcia dla osób z doświadczeniem depresji (27.12.2017 r., godz. 17:00-19:00),
• grupa wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby afektywnej dwubiegunowej (6.12.2017 r., godz. 17:00-19:00),
• prelekcja lekarza psychiatry na temat farmakoterapii w zaburzeniach afektywnych (29.11.2017 r., godz. 17:30-19:30),
• prelekcja z ekspertem ds. prawno-społecznych, w tym: uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób z niepełnosprawnościami (4.12.2017 r., godz. 17:15-19:15).

Spotkania skierowane są do osób:
• z doświadczeniem kryzysu psychicznego (CHAD, depresja, psychoza i inne),
• z niepełnosprawnościami,
• mających bliską osobę chorującą,
• doświadczających nasilonego stresu,
• mających poczucie nieradzenia sobie z emocjami, m.in.: złością, smutkiem, lękiem,
• z obniżonym poczuciem własnej wartości.

Finansuje Zarząd Województwa Mazowieckiego