Indywidualne wsparcie psychologiczne

W ramach działalności Stowarzyszenia istnieje możliwość skorzystania z indywidualnego wsparcia psychologicznego udzielanego przez naszą wolontariuszkę – stażystkę, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego.

Odpłatność: 20 zł za spotkanie tytułem pokrycia kosztu wynajmu gabinetu.

Ilość miejsc ograniczona.

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z Emilią Białorucką:
ebia@depresja.org lub tel. 607 171 252