Grupa wsparcia dla osób z chorobą afektywną dwubiegunową (ChAD)

Pomimo wzrastającej skuteczności dostępnych metod farmakoterapii, choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) nadal stanowi poważny problem terapeutyczny oraz wiąże się z negatywnym wpływem na dobrostan osób chorujących i ich rodzin. Dlatego też, postanowiliśmy stworzyć miejsce i przestrzeń do spotkań i wspólnej wymiany myśli dla osób i rodzin zmagających się z chorobą afektywną dwubiegunową, których łączą podobne trudności i tematy. Nasze grupy wsparcia umożliwiają uczenie się i doskonalenie umiejętności korzystania z efektywnych sposobów radzenia sobie z chorobą w rodzinie, a przez to mają wpływ na zmniejszenie niepokoju, obaw i obciążenia.

Zapraszamy osoby z doświadczeniem choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD), ich rodziny i bliskich – w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 17:00 do siedziby Stowarzyszenia przy ul. Bukowińskiej 26B w Warszawie. Przed przystąpieniem do grupy zapraszamy na konsultację z psychologiem. Nasza grupa spotyka się raz w miesiącu, ma charakter półotwarty i liczy około 10-15 osób.

Uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 222 90 80 50 lub adresem e-mail: info@depresja.org