Grupa wsparcia dla osób z chorobą afektywną dwubiegunową (ChAD)

Pomimo wzrastającej skuteczności dostępnych metod farmakoterapii, choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) nadal stanowi poważny problem terapeutyczny oraz wiąże się z negatywnym wpływem na dobrostan osób chorujących i ich rodzin. Dlatego też, postanowiliśmy stworzyć miejsce i przestrzeń do spotkań i wspólnej wymiany myśli dla osób i rodzin zmagających się z chorobą afektywną dwubiegunową, których łączą podobne trudności i tematy. Nasze grupy wsparcia umożliwiają uczenie się i doskonalenie umiejętności korzystania z efektywnych sposobów radzenia sobie z chorobą w rodzinie, a przez to mają wpływ na zmniejszenie niepokoju, obaw i obciążenia.

Zapraszamy osoby z doświadczeniem choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD), ich rodziny i bliskich. Przed przystąpieniem do grupy zapraszamy na konsultację z psychologiem. Nasza grupa spotyka się raz w miesiącu, ma charakter półotwarty i liczy około 10-15 osób.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mail: info@depresja.org

WAŻNE: Szanowni Państwo, niestety w obecnej chwili nie mamy już wolnych miejsc w grupie wsparcia i nie przyjmujemy nowych osób do aktualnie prowadzonych spotkań.