O NAS

Stowarzyszenie AKTYWNIE PRZECIWKO DEPRESJI im. DR DARIUSZA WASILEWSKIEGO 

(do czerwca 2021 Stowarzyszenie AKTYWNIE PRZECIWKO DEPRESJI) powstało w odpowiedzi na problem społeczny jakim wciąż pozostaje stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób chorujących psychicznie, a co za tym idzie zachodzącą potrzebą szeroko pojętej edukacji społecznej, nie tylko poprzez przekazywanie podstawowej wiedzy z zakresu psychopatologii, ale poprzez próby odwoływania się do potrzeby empatii oraz konieczności respektowaniu społecznej normy równości.

Zostało utworzone w 2003 r. z inicjatywy osób zawodowo związanych ze zdrowiem psychicznym oraz tych, którzy z racji przebytych doświadczeń chcieli zaangażować się w działalność prospołeczną (zwłaszcza ówczesnego Przewodniczącego ds. Walki z Depresją przy Ministrze Zdrowia dr n. med. Dariusza Wasilewskiego).

Jest organizacją pozarządową (NGO), spełniającą warunki Organizacji Pożytku Publicznego, nie prowadzącą działalności gospodarczej, utrzymującą się wyłącznie ze składek członkowskich, subwencji, dotacji, darowizn oraz działalności statutowej.

Od 2004 roku organizuje Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, który został ustanowiony na 23. lutego przez Ministra Zdrowia Mariusza Łapińskiego w roku 2001.

Od 2010 jest członkiem i przedstawicielem w Polsce European Depression Association, organizując z jego ramienia European Depression Day przypadający 1. października.

Misja i cele

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 • informowanie społeczeństwa o przyczynach, skutkach, objawach, przebiegu i leczeniu depresji;
 • upowszechnianie wiedzy o współczesnych metodach leczenia chorób psychicznych, a w szczególności o osiągnięciach medycyny w tej dziedzinie na świecie;
 • kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego oraz zapobieganie uzależnieniom;
 • wpływanie na politykę zdrowotną państwa w zakresie leczenia chorób psychicznych;
 • świadczenie szeroko pojętej pomocy osobom cierpiącym na depresję i ich rodzinom.
 • rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością statutową Stowarzyszenia;
 • skupianie wokół idei Stowarzyszenia lekarzy i naukowców z kraju i zagranicy oraz i innych osób i instytucji popierających cele Stowarzyszenia.
 • profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie akcji edukacyjnych na temat depresji i innych zaburzeń psychicznych;
 • założenie i prowadzenie telefonu zaufania dla pacjentów z depresją i ich rodzin;
 • organizowanie nieodpłatnych ośrodków diagnostyczno-terapeutycznych dla pacjentów z depresją;
 • prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe kadry medycznej, pracowników opieki społecznej, pedagogów oraz innych zainteresowanych osób;
 • organizowanie i nadzorowanie grup wsparcia i grup samopomocowych dla chorych na depresję i ich rodzin;
 • promowanie badań naukowych dotyczących zaburzeń depresyjnych;
 • prowadzenie działalności wydawniczej poświęconej tematyce depresji;
 • inne formy działania służące szeroko pojętej realizacji celów statutowych.

Struktura

Zarząd Główny (funkcje pełnione społecznie):

Joanna Chatizow – Prezes Zarządu
Leszek Kosmalski – V-ce Prezes Zarządu
Dorota Fiutkowska – Członek Zarządu
Sylwia Rozbicka – Członek Zarządu

Komisja rewizyjna (funkcje pełnione społecznie):

Monika Jaromin
Aleksandra Krasowska
Katarzyna Sadurska

Adres:
ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa
e-mail: info@depresja.org
KRS: 0000180749
Nr konta: 94 1090 1043 0000 0001 0191 6962

Zobacz prezentację

Przeczytaj artykuł:

Chatizow J. Działalność Stowarzyszenia „Aktywnie Przeciwko Depresji” a zmiany postaw społecznych wobec osób chorujących psychicznie. Psychiatria Spersonalizowana. 2022. 1 (2).