Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją 2023 i XV Jubileuszowy Koncert Pogodny

23 lutego Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją.

Grupa Centrum CBT oraz firma SANPROBI partnerami charytatywnego Koncertu Pogodnego w Warszawie.

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji organizuje co roku Charytatywne Koncerty Pogodne. Ich celem jest zwrócenie uwagi na problem depresji w sposób, który bardziej pobudza emocje niż konwencjonalne działania merytoryczne.

W tym roku odbędzie się XV jubileuszowy koncert, którego partnerami są Centrum CBT i firma SANPROBI. Koncert Pogodny Miłość i Nic Więcej odbędzie się 20 lutego o godz. 20.00 w Teatrze Polonia. Udział zapowiedzieli znani i lubiani artyści, którzy głośno mówią o tematach związanych z depresją i chorobami psychicznymi.  

23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Depresja stanowi jedno z najczęściej diagnozowanych zaburzeń psychicznych. WHO przewiduje, że do 2030 r. stanie się najczęściej diagnozowaną jednostką chorobową na świeci. Od kilkunastu lat niemal we wszystkich rozwiniętych krajach Europy obserwuje się wyraźny wzrost liczby osób, u których stwierdza się depresję. Jednym z głównych problemów jest śmiertelność związana w dużym stopniu z tą chorobą. Statystyki dotyczące częstości samobójstw dowodzą, że przyczyną zgonu ok. 20-30% chorych jest zamach na własne życie.

Depresja zaburza funkcjonowanie, często wyklucza z życia zawodowego, staje się przyczyną rozpadu związków i kryzysów rodzinnych. Kiedy zaczyna chorować jeden członek rodziny, cały system rodzinny zostaje zaburzony.

Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji

Depresja jest chorobą, którą wyleczysz, gdy leczysz – to hasło, które od początku swojego istnienia powtarza Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji im. Dariusza Wasilewskiego. Stowarzyszenie już od prawie 20 lat prowadzi działania edukacyjne i kampanie, których celem jest podnoszenie świadomości społecznej na temat depresji, jej objawów i skutków, które wywołuje.

Jednym z działań Stowarzyszenia jest organizacja corocznego charytatywnego Koncertu Pogodnego, którego pomysłodawcą był dr n. med. Dariusz Wasilewski, psychiatra i jednocześnie artysta muzyk, autor tekstów. Co roku koncert spotyka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Warszawy. Występują w nim artyści i lekarze, których pasją jest muzyka. Dochód z koncertu w całości przeznaczany jest na działania statutowe Stowarzyszenia. 

Miłość i Nic Więcej…, czyli Koncert Pogodny 2023

W tym roku hasłem przewodnim Ogólnopolskiego Dania Walki z Depresją jest Depresja a miłość, a tytułem koncertu Miłość i więcej nic…. Z tej okazji Stowarzyszenie przygotowało broszurę pod takim samym tytułem jak hasło Ogólnopolskiego Dania Walki z Depresją.

 – Często wyobrażenie o miłości czerpiemy z literatury, a nawet bajek (…) co może w życiu przynieść wiele rozczarowań. I tu, kiedy nagle kończy się miłość, mogą pojawić się bardzo bolesne uczucia związane z utratą, mające również kilka faz. Pierwsza z nich, związana z dopaminą, ma za zadanie zmobilizować do działania i prób odzyskania obiektu uczuć czy utraconego statusu. W tej fazie również może dochodzić do podejmowania prób samobójczych. Dopiero, kiedy próby przywrócenia poprzedniego stanu się nie powiodą nastój drastycznie się obniża, pojawia się lęk separacyjny, co na dalszym etapie może prowadzić do pełnoobjawowej depresji – dr hab. n. med. Sławomir Murawiec – specjalista psychiatra

Depresja jest ściśle związana z utratą i nie mówimy tu tylko o utracie obiektu uczuć. Może być żałobą po samym sobie, po tym jakim się było kiedyś, po wyznaczonych celach, które są już niemożliwe do osiągnięcia, po możliwościach, których już nie ma, po obrazie samego siebie, do którego było się przywiązanym. Kiedy okazuje się, że jesteśmy bezsilni w odzyskaniu utraconej osoby czy wartości, zaczynamy popadać w depresję… – dodaje Joanna Chatizow – prezes Stowarzyszenia Aktywnie Przeciwko Depresji.

Centrum CBT partnerem XV jubileuszowego Koncertu Pogodnego

W tym roku partnerem Koncertu Pogodnego jest Centrum CBT – sieć poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Centrum CBT od ponad 20 lat pomaga chorym na depresję w odzyskiwaniu zdrowia. Prowadzi również aktywne działania na rzecz podnoszenia standardów leczenia chorób psychicznych w Polsce.

Depresja jest nie tylko procesem zaburzonego przetwarzania informacji, wpływającym na nastrój, determinującym poczucie własnej wartości, poziom aktywności i przeżywanej satysfakcji. Stanowi istotne zagrożenie dla funkcjonowania indywidualnego, ograniczając w istotny sposób możliwość realizacji zadań życiowych, również społecznych, edukacyjnych i zawodowych. Poważne trudności w funkcjonowaniu poznawczym powodują, że dotychczas wypełniane zadania stają się zbyt trudne, a nawet niedostępne dla jednostki. Depresja ogranicza też bycie responsywnym, uważnym rodzicem, wtórnie pogłębiając poczucie bezradności i beznadziejności u osoby jej doświadczającej, ale także wywołując frustrację u bliskich jej osób. Nieleczona choroba stanowi bezpośrednie zagrożenie życia. Nie można więc oczekiwać, że osoba jej doświadczająca bez odpowiedniego leczenia powróci do poprzedniego poziomu funkcjonowania indywidualnego i społecznego, w tym zawodowego. – mówi dr n. o zdr. Anna Kaźmierczak-Mytkowska dyrektor ds. rozwoju placówek medycznych Centrum CBT.

SANPROBI – inicjator kampanii edukacyjnych

Również partnerem Koncertu Pogodnego, ale także inicjatorem kampanii edukacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji jest firma SANPROBI. Jako pierwsza wprowadziła na Polski rynek psychobiotyk – SANPROBI STRESS, zawierający żywe bakterie probiotyczne Lactobacillus helveticus Rosell® – 52 i Bifidobacterium longum Rosell® – 175, rekomendowany jako element profilaktyki depresji, a także dla złagodzenia objawów lęku, zachowania równowagi emocjonalnej oraz łagodzenia objawów ze strony układu pokarmowego wywołanych przez stres.

Mając na uwadze wszechogarniający stres, który w konsekwencji może prowadzić do wielu poważnych problemów zdrowotnych, profilaktyka zaburzeń psychicznych zaczęła być doceniana przez środowisko psychiatrów. Coraz więcej mówi się o stawianiu na pierwszym miejscu działań prewencyjnych, aby ograniczyć w przyszłości konieczność stosowania medycyny naprawczej. Dlatego bardzo cenimy współpracę z firmą SANPROBI i przyklaskujemy jej edukacyjnym działaniom – mówi Joanna Chatizow prezes Stowarzyszenia Aktywnie Przeciwko Depresji im. dr Dariusza Wasilewskiego.