Grupa wsparcia dla osób z chorobą afektywną dwubiegunową (ChAD)

Pomimo wzrastającej skuteczności dostępnych metod farmakoterapii, choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) nadal stanowi poważny problem terapeutyczny oraz wiąże się z negatywnym wpływem na dobrostan osób chorujących i ich rodzin. Dlatego też, postanowiliśmy stworzyć bezpieczne miejsce i przestrzeń do spotkań oraz wspólnej i swobodnej wymiany myśli dla osób i rodzin zmagających się z chorobą afektywną dwubiegunową, których łączą podobne trudności i tematy. Nasze grupy wsparcia umożliwiają uczenie się i doskonalenie umiejętności korzystania z efektywnych sposobów radzenia sobie z chorobą w rodzinie, a przez to mają wpływ na zmniejszenie niepokoju, obaw i obciążenia.

Zapraszamy osoby z doświadczeniem choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD), ich rodziny i bliskich. Przed przystąpieniem do grupy zapraszamy na konsultację z psychologiem prowadzącym spotkania. Podczas konsultacji uzyskają Państwo szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w grupie. Nasze grupy spotykają się z częstotliwością raz na dwa tygodnie.

INFORMUJEMY, ŻE OBECNIE, Z PRZYCZYN OD NAS NIEZALEŻNYCH, PROWADZENIE GRUP WSPARCIA JEST ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mail z podaniem numeru telefonu: grupy@depresja.org.