GRUPY WSPARCIA

Grupa Wsparcia to spotkanie osób połączonych wspólnym problemem i chęcią radzenia sobie z nim. Przykładem tego rodzaju spotkań są grupy wsparcia dla osób z depresją lub chorobą afektywną dwubiegunową oraz dla ich rodzin i bliskich.

Grupy Wsparcia umożliwiają:

  • dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu trudności,
  • dzielenie się wsparciem emocjonalnym,
  • zwalczanie bezradności wobec problemu własnej choroby lub choroby osoby bliskiej,
  • stawienie czoła trudnej sytuacji życiowej,
  • budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników,
  • wymianę użytecznych informacji,
  • pogłębianie wglądu i zrozumienie u uczestników,
  • szukanie wspólnych rozwiązań.

Praca z psychologiem w małej grupie pozwala na uporanie się z trudnościami związanymi z własną sytuacją życiową lub bliskiej osoby.

Spotkania grupowe przyjmują formę dostarczania pożytecznych informacji, relacjonowania własnych doświadczeń związanych z danym problemem, słuchania i akceptacji doświadczeń innych, empatycznego zrozumienia i nawiązania kontaktów społecznych z osobami o podobnych trudnościach. Polegają przede wszystkim na przyjmowaniu i dzieleniu się wsparciem.