Tag: zaburzenia osobowości

Terminu psychopatia współcześnie używa się w psychiatrii rzadko, ze względu na jego zdecydowanie pejoratywny charakter. Pomimo, że psychopatów na świecie nie brak, nazywa się ich inaczej: osobowość nieprawidłowa, antysocjalna, dyssocjalna. Wcześniej mówiło się o nerwicy charakteru, utrwalonych zmianach osobowości, socjopatii czy też niedojrzałości emocjonalnej.