Terminu psychopatia współcześnie używa się w psychiatrii rzadko, ze względu na jego zdecydowanie pejoratywny charakter. Pomimo, że psychopatów na świecie nie brak, nazywa się ich inaczej: osobowość nieprawidłowa, antysocjalna, dyssocjalna. Wcześniej mówiło się o nerwicy charakteru, utrwalonych zmianach osobowości, socjopatii czy też niedojrzałości emocjonalnej.

Widok człowieka który sam zadaje sobie ból, przebija nożem, tnie swoje ciało żyletką, przypala je papierosem, biczuje do krwi, powoduje w nas zdziwienie i strach. A może rzeczywisty ból jest potrzebny, aby nas wyleczyć z cierpień urojonych?…

O depresji mówić można również w sposób pogodny – przekonuje co roku Stowarzyszenie AKTYWNIE PRZECIWKO DEPRESJI, organizując charytatywne Koncerty Pogodne z udziałem czołowych polskich artystów.

Zapraszamy lekarzy psychiatrów oraz lekarzy innych specjalności zainteresowanych tematem na bezpłatną e-Konferencję Aktywnych Psychiatrów pt. „Jak wspomagać nowoczesną farmakoterapię zaburzeń afektywnych – komplementarne możliwości terapeutyczne”