Tytuł AKTYWNY W WALCE Z DEPRESJĄ

Od 2009 Stowarzyszenie rokrocznie uhonorowuje dyplomem AKTYWNY W WALCE Z DEPRESJĄ osoby i firmy, które przyczyniły się do popularyzacji tematu depresji lub wniosły szczególny wkład w edukację społeczną w tym zakresie.

Dyplomem tym do tej pory zostały uhonorowane następujące osoby i firmy:
– Agata Młynarska,
– Polskie Towarzystwo Lekarskie,
– Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,
– KRKA – Polska,
– Wojciech Młynarski,
– Katarzyna Hagmajer,
– Tadeusz Skoczek,
– Elli Lilly,
– Sanofi-Aventis,
– Serial Na dobre i na złe,
– Prof. Janusz Heitzman,
– Prof. Janusz Rybakowski,
– Prof. Kazimierz Wardyn,
– Fundacja ITAKA,
– Dr Bartosz Łoza,
– Dr Sławomir Murawiec,
– Katarzyna Sadurska,
– Prof. Dominika Dudek,
– Anna Morawska,
– Prof. Piotr Gałecki,
– Krystyna Janda,
– Lundbeck,
– Prof. Agata Szulc,
– Dr Małgorzata Adamkiewicz,
– Amelia Gruszczyńska,
– Prof. Joanna Rymaszewska,
– Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,
– 
Dr Iwona Koszewska,
– Prof. Marcin Wojnar,
– Prof. Jerzy Samochowiec,
– Patrycja Bereznowska,
– Prof. Marek Krzystanek,
– Prof. Tomasz Wolańczyk,
– SANPORBI.