DEPRESJA A SAMOBÓJSTWO

Według szacunkowych danych WHO na świecie rocznie popełnia samobójstwo około 500 000 osób. Liczba prób samobójczych jest kilkunastokrotnie wyższa. W Polsce wskaźnik rocznej liczby samobójstw wynosi około 15/100 tys. ludności i w porównaniu z innymi państwami mieści się w strefach średnich. W genezie samobójstw główna rola przypada zaburzeniom psychicznym, a szczególnie depresji. Ale chociaż zdecydowana większość chorych zdradza niechęć do życia, rozmyśla o śmierci jako ratunku na poczucie beznadziejności, to jednak zaledwie część z nich decyduje się na samobójczy krok. Zatem przyczyny samobójstwa są bardziej złożone niż można sądzić. Na decyzję o pozbawieniu się życia oprócz samej choroby często mają czynniki środowiskowe oraz problemy życiowe, z którymi chory nie może sobie poradzić. Ocena ryzyka samobójstwa powinna należeć do kanonu sztuki lekarskiej, niezależnie od specjalności jaką lekarz się zajmuje. Poniżej zestawiono czynniki ryzyka samobójstwa w depresjach.

CZYNNIKI RYZYKA SAMOBÓJSTWA

Cechy zespołu depresyjnego

  • wysoki poziom lęku, podniecenie psychoruchowe
  • nastrój dysforyczny
  • poczucie winy
  • poczucie beznadziejności
  • niska samoocena
  • uporczywe zaburzenia snu
  • dolegliwości bólowe
  • myśli lub zamiary samobójcze

Cechy demograficzne

  • wiek > 45 lat
  • płeć: męska
  • owdowiały/a, rozwiedziony/a

Sytuacja socjalna

  • samotność
  • zła sytuacja materialna
  • utrata pracy, dóbr materialnych

Dane z wywiadu

  • próby samobójcze w przeszłości
  • samobójstwa osób bliskich

Inne 

 • uzależnienia
 • zaburzenia osobowości, psychozy
 • przewlekłe choroby somatyczne
 • przewlekłe dolegliwości bólowe