Zapraszamy lekarzy psychiatrów oraz lekarzy innych specjalności zainteresowanych tematem na bezpłatną e-Konferencję Aktywnych Psychiatrów pt. „Jak wspomagać nowoczesną farmakoterapię zaburzeń afektywnych – komplementarne możliwości terapeutyczne”