GRUPY WSPARCIA

Grupa Wsparcia to spotkanie osób połączonych wspólnym problemem i chęcią radzenia sobie z nim. Przykładem tego rodzaju spotkań są grupy wsparcia dla osób z depresją lub dla rodzin, w których bliska osoba doświadcza depresji.

Grupy Wsparcia umożliwiają:

  • dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu trudności
  • dzielenie się wsparciem emocjonalnym
  • zwalczanie bezradności wobec problemu własnej choroby lub choroby osoby bliskiej
  • stawienie czoła trudnej sytuacji życiowej
  • budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników
  • wymianę użytecznych informacji
  • pogłębianie wglądu i zrozumienie u uczestników
  • szukanie wspólnych rozwiązań

Praca z psychologiem w małej grupie pozwala na uporanie się z trudnościami związanymi z własną sytuacją życiową lub bliskiej osoby.

Grupa Wsparcia może zawierać elementy warsztatowe i psychoedukacyjne. Spotkania grupowe przyjmują formę dostarczania pożytecznych informacji, relacjonowania własnych doświadczeń związanych z danym problemem, słuchania i akceptacji doświadczeń innych, empatycznego zrozumienia i nawiązania kontaktów społecznych z osobami o podobnych trudnościach.