WSPÓŁPRACA

Informujemy, że środki pozyskane na działalność statutową Stowarzyszenia AKTYWNIE PRZECIWKO DEPRESJI są w całości przeznaczane na działania edukacyjne i prospołeczne dla pacjentów z depresją i ich rodzin. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a wszystkie aktywności są organizowane społecznym wysiłkiem jego członków.

Dziękujemy za wsparcie naszej działalności statutowej następującym firmom:

ADAMED, ALLENORT, APOTEX, BIOFARM, GEROT, GLAXO, KRKA, LUNDBECK, NOBEL MEDICINE, POLPHARMA, SANOFI, VALEANT