Serdecznie zapraszamy na XIII edycję Koncertu Pogodnego, zorganizowanego z okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją 2021, pt. Przetrwamy…, który odbędzie się 22 lutego 2021 r. godz. 20.00

Zapraszamy lekarzy psychiatrów oraz lekarzy innych specjalności zainteresowanych tematem na bezpłatną e-Konferencję Aktywnych Psychiatrów pt. „Jak wspomagać nowoczesną farmakoterapię zaburzeń afektywnych – komplementarne możliwości terapeutyczne”